EuroKontor
Sídlo:

Eurokontor, s.r.o.

Dolný Šianec 1
911 48 Trenčín

IČO: 31335772
IČ DPH: SK2020376897

Tel: +421 32 6582884
Fax: +421 32 6582885
Internet: www.eurokontor.sk
Email: trencin@eurokontor.sk

Dispečing:

Považská Cementáreň Ladce

Tel: +421 42 4603388
Fax: +421 42 4603389
Mobil: 0905 457 696
Email: eurokontor@pcla.sk
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy